บริการอาหาร

Frystiklefinn Restaurant / Bar / Café

ข้อมูลติดต่อ

สไตล์อาหาร

  • อาหารพื้นเมือง